• Hire for a day?! Or long term?! Contact us for the possibilities!
 • Autohuur-Bonaire/Car4rentBonaire
 • Best Car Rental on Bonaire

Auto huren Bonaire | Pickup huren Bonaire
Bij Autohuur Bonaire


Algemene voorwaarden Autohuur Bonaire onderdeel van JDL Rentals B.V.

Artikel 1:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op alle overeenkomsten die tussen Autohuur Bonaire - JDL Rentals B.V.  en de huurder gesloten zijn.
 2. Veranderingen in een overeenkomst zijn alleen geldig als ze door de huurder alsmede de verhuurder schriftelijk bevestigd zijn.
 3. Op de overeenkomst word dmv een “foto rapport” de eventueel aanwezige schade aan het begin van de verhuurperiode genoteerd. Aan het eind van de verhuurperiode zal dit ''foto rapport” gebruikt worden om te beoordelen of er nieuwe schades ontstaan zijn gedurende de verhuurperiode. In het geval van extra schade, zal dit doorberekend worden aan de huurder met een maximaal van het eigen risico.
 4. Iedereen die minimaal 36 maanden in bezit is van een rijbewijs (met minimale kalender leeftijd van 24 jaar) kan bij Autohuur Bonaire -
  JDL Rentals B.V. een huurauto huren. Bij de Verhuur Allrisk verzekering bedraagt het eigen risico: $500.00.
 5. Het woord huurauto betekent in deze algemene voorwaarden de gehuurde auto, pick up truck, bus en elk ander gehuurd voertuig. Hiertoe behoren ook alle accessoires zoals de wielen, het reservewiel, het gereedschap om een wiel te vervangen, vloermatten, bakken om duikspullen er vervoeren, kinderstoeltjes, etc.
 6. Gebruikte benzine/diesel tijdens de duur van de verhuurovereenkomst is voor rekening van de huurder. De hoeveelheid benzine/diesel dient aan het begin en aan het eind van de verhuurperiode gelijk te zijn. Voor iedere gemiste ¼ tank brengen we $45.00 in rekening.
 7. Er is geen kilometer heffing van kracht op de overeenkomst. De huurder mag dus een ongelimiteerd aantal kilometers maken tijdens de overeenkomst.
 8. In het geval dat de huurder tijdens de verhuurperiode een sleutel verliest, zal dit door de verhuurder in rekening gebracht worden bij de huurder. Bij het verlies of defect van een “normale” sleutel en elektronische sleutel worden de hoogte van de kosten van het vervangen van de sleutel in rekening gebracht.

Artikel 2.

 1. Autohuur Bonaire - JDL Rentals B.V.  hanteert geen vaste kantooruren en is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. De huurauto kan gratis worden afgeleverd op het vliegveld of afgehaald worden op kantoor. Wanneer de huurauto op een ander adres (gekozen door huurder) dient afgeleverd te worden, wordt er $25,- dollar in rekening gebracht voor zowel het brengen als ophalen. Voor gasten van Qvillas is dit gratis.
 2. Aan het eind van de verhuurperiode moet de huurauto op afgesproken plaats en tijd aanwezig zijn om opgehaald te worden.
  De huurauto behoort in dezelfde staat te zijn als bij aanvang van de verhuur overeenkomst. Eventuele schades die niet op de verhuurovereenkomst zijn aangemerkt zullen doorberekend worden naar de huurder met een maximum van het eigen risico.
 3. In het geval dat de huurder de huurauto niet op de afgesproken tijd ingeleverd heeft en ook de verhuurder daar niet van op de hoogte heeft gesteld dan vervalt de verzekering en is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schades aan de huurauto. De verhuurder heeft het recht om indien gewenst de huurauto in beslag te nemen mocht dit gebeuren. Er zal bovenop de verschuldigde huur voor de extra tijd, een boete van $100.00 per dag aan de huurder opgelegd worden.

Artikel 3.

 1. Een reservering kan tot 14 dagen voor aanvang van de verhuurperiode  gratis gecanceld worden. Wanneer dit korter is dan 14 dagen, zal 50% van de totale prijs in rekening gebracht worden van de gehele overeengekomen huursom. Wanneer de huurder om wat voor reden dan ook de auto niet komt ophalen en dit niet op tijd aan Autohuur Bonaire - JDL Rentals B.V. gemeld heeft, dan zal 100% van de totale prijs in rekening gebracht worden. Met wederzijdse schriftelijke goedkeuring van huurder en Autohuur Bonaire - JDL Rentals B.V. is het mogelijk om de reservering te wijzigen zonder extra kosten.

Artikel 4.

 1. Alle huurauto’s zijn officieel voor de verhuur verzekerd.
 2. Verzekering: Het eigen risico is $500.00 voor alle schades aan de huurauto veroorzaakt door een ongeval waaraan de huurder schuldig is of waarvan derden onbekend zijn. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schades tot $500.00 Indien de schade meer dan $500.00 is, kan huurder hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 Artikel 5.

 1. De huurauto mag alleen bestuurd worden door de huurder of andere bestuurders die op de verhuurovereenkomst vermeld staan. Als de huurder iemand anders dan deze personen de huurauto laat besturen en/of verplaatsen, dan is de huurder volledig verantwoordelijk en is er geen dekking van de verzekering.
 2. Iedere aanrijding/ongeval moet direct gemeld worden bij Bonaire security force (+599-9292/+599-7010737) en bij Autohuur Bonaire - JDL Rentals B.V.  (+599-7018571). Indien de huurder verzaakt contact op te nemen met deze partijen dan is er geen dekking van de verzekering en is de huurder dus volledig aansprakelijk voor alle schades.
 3. JDL Rentals behoudt zich het recht om een huurauto met problemen te vervangen voor een ander type voertuig zolang als nodig is voor reparatie. 
 4. De bestuurder(s) van het voertuig zijn minimaal 24 jaar of ouder. 
 5. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs de huurauto te besturen en/of te verplaatsen. Als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs is dan is er geen dekking van de verzekering en is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schades.
 6. Als het rijbewijs van de huurder tijdens de verhuurperiode niet geldig blijkt te zijn dan is er geen dekking van de verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om een geldig rijbewijs te laten zien.
 7. De huurder is volledig verantwoordelijk voor eventuele verkeersovertredingen en/of parkeerboetes.
 8. Wanneer de huurder de huurauto ergens achterlaat dan dient hij de sleutels met zich mee te nemen. In het geval dat de huurauto gestolen word, zal de huurder de sleutel bij zich moeten hebben. Als hij in dit geval de sleutel ook kwijt is, dan is er geen dekking van de verzekering. De huurder is in dat geval volledig aansprakelijk voor alle geleden schade.
 9. Indien de huurauto gesleept moet worden om een andere reden dan autopech dan zijn de kosten voor de huurder.
 10. De huurauto mag niet onderverhuurd worden en mag niet gebruikt worden om een ander voertuig en/of voorwerp te duwen of te slepen.
 11. Het is niet toegestaan om meer mensen in de huurauto te vervoeren dan het aantal zitplaatsen in desbetreffende huurauto. In dit geval is er geen dekking door de verzekering en is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle schades.
 12. De kosten om een lekke band te repareren zijn voor rekening van de huurder. Als de huurauto aan het eind van de verhuurperiode een lekke band heeft dan word er $30.00 per lekke band in rekening gebracht. Een lekke band moet onmiddellijk vervangen worden. Als er schade ontstaan is omdat de huurder met een lekke band heeft gereden, dan is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle schades.
 13. De huurder mag met de huurauto niet deelnemen aan enige vorm van racen o.i.d. In dit geval is er geen dekking van de verzekering en is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle schades.
 14. Op de website staat een duidelijke omschrijving van de mogelijkheden van alle auto’s. De huurder heeft zich aan deze omschrijvingen te houden. Als dit niet het geval is dan is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schades.
 15. In de huurauto mag niet worden gerookt. Wordt dit geconstateerd dan zijn schoonmaakkosten voor rekening van de huurder.
 16.  HB Roadservice is niet beschikbaar voor het Nationaal Park, daarvoor is het betreden van het Nationaal park Washington Slagbaai met een Pickup of huurauto van Autohuur Bonaire - JDL Rentals B.V. op eigen risico. Wanneer hulp/wegenwacht benodigd is in het Nationaal park Washington Slagbaai is JDL Rentals B.V. niet aansprakelijk en zijn alle kosten om de huurauto of Pickup truck terug te krijgen naar de locatie van Autohuur Bonaire - JDL rentals B.V. voor kosten en risico van de huurder. 

Artikel 6:

Autohuur Bonaire - JDL Rentals B.V.  is op geen enkele manier verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan alle voorwerpen en mensen in de huurauto tijdens de verhuurperiode.

Artikel 7:

Als de huurder de huurauto gebruikt om de wet te overtreden of als de verhuurder op een zodanig serieuze manier misleid word door de huurder dat hij als hij dit geweten had, de huurauto niet aan de huurder verhuurt zou hebben, is er geen dekking van de verzekering en is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schades.

Artikel 8:

De huurder moet alle kosten betaald hebben voordat hij/zij Bonaire verlaat. Als dit niet geval is dan zal er 25% (over het bedrag van de gehele boeking) administratiekosten en de eventuele rechtsbijstand kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 9:

Wanneer een reservering bevestigd is, dan kan deze alleen nog met wederzijds schriftelijke goedkeuring gewijzigd worden. Als de reservering gecanceld wordt tot 14 dagen voor aanvang van de verhuurperiode is dit vrijblijvend.

Wanneer de huurder de reservering niet op tijd cancelt, brengt Autohuur Bonaire - JDL Rentals B.V. 50% van de gehele boeking in rekening.

Wanneer de huurder niet op komt dagen op de dag wanneer is overeengekomen het voertuig te ontvangen, wordt er 100% van de totale prijs in rekening gebracht.
Artikel 10:

Als er 1 of meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden niet kloppen, dan blijven alle andere onderdelen nog steeds geldig.

Artikel 11:

De Caribisch Nederlandse wet is van toepassing op de verhuurovereenkomst.


 

- Disclaimer

- Privacy


Autohuur Bonaire

Pickup huren Bonaire - Autohuur Bonaire

Autohuur Bonaire